top of page
IMG_20220318_151351_edited.jpg

W naszej stajni zajęcia z hipoterapii prowadzone są 

przez licencjonowanych hipoterapeutów

na świeżym powietrzu przez cały rok.

Zapraszamy dzieci do 14 roku życia: pacjentów ze spektrum autyzmu, chorobami i zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, z zespołem Down’a, niedostosowaniem społecznym, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z wadami postawy, skrzywieniami kręgosłupa, ze stanami po urazach czaszkowo-mózgowych, chorobami mięśni i wadami rozwojowymi kończyn oraz opóźnieniami psychoruchowymi o nieustalonej etiologii, dzieci niedowidzące i niewidome, również te ze stanami po amputacji. 

Czym jest hipoterapia?

 • Działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej.

 • Jest przyjazną terapią „bez bólu”, a nawet zaliczyć ją można do nielicznych „terapii z uśmiechem”.

 • Wykorzystuje zasady usprawniania neurofizjologicznego.

 • Jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.

 • Uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

 • Dzięki hipoterapii m.in. kodowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, normalizowane jest napięcie mięśniowe, doskonalona równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni i poczucie rytmu oraz redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.

 • Celem hipoterapii jest rozwijanie i doskonalenie równowagi dynamicznej. Każdy ruch konia i osoby na nim siedzącej daje impuls do nowego układu równowagi i prawidłowego ułożenia tułowia oraz kończyn.

 

Oddziaływanie hipoterapii:

 

 • Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

 • Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

 • Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu, poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

 • Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności. 

Metodyka zajęć: 

Zajęcia prowadzone są przez dwie osoby: certyfikowanych hipoterapeutów i składają się z trzech części:

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

– przygotowanie, powitanie,

– wsiadanie na konia lub oswojenie pacjenta z koniem z ziemi,

– oswojenie z ruchem konia, skorygowanie dosiadu lub ułożenia.

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

– ćwiczenia realizujące indywidualny plan rehabilitacyjny;

CZĘŚĆ KOŃCOWA:

– ćwiczenia wyciszające, rozluźniające oddechowe,

– zsiadanie,

– podziękowanie zwierzęciu.

Nasze konie: 

Konie, które będą współterapeutami podczas zajęć, są specjalnie przygotowane, do pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi. Ich przeszkolenie obejmowało długofalowe i wieloetapowe szkolenie.

Ze względu na często występujące „trudne warunki”

(niekontrolowany krzyk i odruchy bezwarunkowe dzieci, rzucanie przedmiotami itd.)
konie muszą wykazywać się dużym spokojem i cierpliwością

oraz być chętne do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Hipoterapie odbywają się od wtorku do piątku od 14:00-17:00.

W soboty od 8:00-10:00 według ściśle określonego grafiku.

Mając na uwadze, że tylko regularna terapia przynosi efekty,

zapisujemy tylko na stałe i regularne terminy

(co tydzień takie same) - dysponujemy sztucznym oświetleniem,

co pozwala jeździć nawet po zmierzchu.

Ponieważ całą stajnię prowadzimy sami (dwie osoby)

mamy ograniczoną ilość miejsc na hipoterapie! 

 
IMG_20220225_151105.jpg
IMG_20220309_164313.jpg
cert.jpg
72697454_1385698801593202_70495418182155
IMG_20220318_154017.jpg
bottom of page