top of page
Złoty Rudy Jasny Elegancki Art Deco Dyplom Uznania Certificate (2).png

ORGANIZATOR:

Stajnia Godziemba

Ligota Zamecka 49

46-200 Kluczbork

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE

1. Koń jako zwierzę w dowolnej interpretacji plastycznej.

2. Na konkurs można zgłaszać prace we wszystkich technikach plastycznych, format do wyboru A4 lub A3

3. Prace z plasteliny i materiałów nietrwałych nie będą kwalifikowane do oceny.

4. Grupy wiekowe:

I grupa: 3-5 lat

II grupa 6 - 9 lat,

III grupa: 10 -14 lat,

IV grupa: 15 -18 lat,

V grupa: szkoły i placówki specjalne.

5. Nagrody rzeczowe przewidziane są we wszystkich grupach wiekowych - 1 nagroda główna wygrywająca cały konkurs,  potem w każdej grupie wiekowej 1 nagroda główna i po 3 wyróżnienia

6. Opis prac: czytelnie wypełnioną metryczkę pracy należy przykleić na odwrocie pracy.

7. Prace należy dostarczyć w terminie do 4.03.2024 do Stajni Godziemba w Ligocie Zameckiej.

PRACE DOSTARCZONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W KONKURSIE.

8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej stajni oraz na stronie FB OHiRK "Godziemba". Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Wystawa i wręczenie nagród planowane jest na 8.04.2023 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, Miarki 2, 46-200 Kluczbork.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

METRYCZKA:

Imię i nazwisko, wiek, numer kontaktowy

dodatkowo: nazwa szkoły lub placówki specjalnej

bottom of page